Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Kontrola i kary (117)

Podatek VAT a obieg dokumentów

Od 2 lat UKS kontroluje naszą firmę pod kątem VAT. Mocno analizuje faktury i ich korekty, których było dość dużo. Zarzuca nam nierzetelność ksiąg z tego względu, że za dużo towaru było zwracanego jako niepełnowartościowy, już po wystawieniu faktury sprzedaży....

Data: 21.04.2017

Jednolity plik kontrolny dla firmy na KPiR

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczam się KPIR, bez VAT. Czy obowiązkiem moim będzie od lipca przesyłanie do US JPK? A jeżeli KPIR prowadzę w wersji papierowej? Jakie mam obowiązki po zmianach?

Data: 10.06.2016

Kasy i paragony

Pracuję w firmie w której częściowo są ukrywane dochody, przez brak księgowania (żadnych faktur i paragonów za niektóre procedury). ze względu na specyfikę branży cennik jest ruchomy, zostało mi zarzucone zaniżanie cen i to był główny powód mojego zwolnienia. Mój...

Data: 17.06.2015

Kontrola ZUS a umowa o dzieło

Mamy kontrolę z ZUS i Pan zakwestionował umowę o dzieło wykładowcy, który prowadził wykłady i ćwiczenia w zakresie kursu kierowca wózka jezdniowego. Czy słusznie? Stwierdził, iż wykładowca powinien pracować na umowę zlecenie.

Data: 09.10.2013

Zapłata podatku z konta osoby trzeciej

Zapłaciłam ze swojego konta podatek za syna z rozliczenia PIT-39 za 2012 r. Czy dobrze zrozumiałam, że może to oznaczać że syn nie wywiązał się z obowiązku wpłaty należnego podatku?

Data: 18.06.2013

Przechowywanie pasków zarobkowych

Czy należy przez 5 lat zachować paski zarobkowe z zakładu pracy w razie kontroli w urzędzie skarbowym?

Data: 09.05.2013

Rozliczenie się z PIT-37 po terminie

Jakie konsekwencje wiążą się z rozliczeniem po terminie z PIT 37?rozliczyłam się dopiero w lipcu a termin jest do 2 maja. Przyszło mi pismo do osobistego wstawienia się w Urzędzie Skarbowym. Czy mogę zostać ukarana mandatem karnym?

Data: 24.04.2013

Kontrola podatkowa

Rozliczyłam się z mężem z budowy. Po kilku miesiącach okazało się, że mamy kontrolę podatkową. Niestety nie możemy się na nią zgłosić osobiście. Czy ktoś może to zrobić w naszym imieniu?

Data: 03.01.2013

Sprawdzenie kontrahenta

Czy można niezależnie sprawdzić, czy kontrahent zaksięgował wystawione nam faktury np. poprzez Urząd Skarbowy? Czy istnieje centralna ewidencja przedsiębiorców zarejestrowanych do VAT? Kontrahent nie chce dobrowolnie przedstawić złożonych deklaracji i rejestrów VAT ale jest zarejestrowany w CEDIG. Czy jeśli ich...

Data: 23.07.2012

Kasa fiskalna

Mąż świadczy usługi budowlane dla firm i wystawia za nie faktury VAT (nie wprowadza sprzedaży dla firm do kasy fiskalnej). Jak wybrnąć z sytuacji, gdy z powodu nie używania kasy przez 10 miesięcy doszło do zapomnienia o niej. Zostały wystawione...

Data: 08.12.2011

Kontrola krzyżowa

Czy w trakcie czynności sprawdzających (kontrola krzyżowa) podatnik ma prawo wystawić korektę do faktury sprzedaży zaliczkowej która jest przedmiotem tych czynności i została przedłożona w Urzędzie Skarbowym? Korekta dotyczyłaby daty wystawienia faktury zaliczkowej. Nadmienię, że zmiana daty nie ma wpływu...

Data: 08.11.2010

Kara za brak opłaty skarbowej

Słyszałem, że za brak zadeklarowania podatku od czynności cywilno prawnej kara wynosi dziesięciokrotność wspomnianego podatku. Czy to prawda?

Data: 21.09.2010

Czynny żal i korekta

Dostałem bardzo wyczerpującą odpowiedź na pytanie o PIT-37 korekta. Zrodziło to we mnie następne pytanie: Kiedy się składa samą korektę, a kiedy czynny żal?

Data: 15.07.2010

Zawiadomienie o zamiarze kontroli i korekty

Wiem, że normalnym trybie powinienem być zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub skarbowej na 7 do 30 dni od dnia \"gdy przyjdą\". Czy w tym okresie (od otrzymania zawiadomienia do wejścia kontroli) mogę bezkarnie korygować deklaracje?

Data: 08.03.2010

Przekroczony termin złożenia PIT-28

Przygotowałam zeznanie roczne dotyczące podatku ryczałtowego, wysłałam 25.01.2010 r., w tym terminie wpłaciłam także należny podatek. Niestety, pod tym samym adresem mieszczą się dwa urzędy skarbowe, nie wskazałam na kopercie jego numeru i list zwrócono mi bez otwierania. Oznacza to,...

Data: 25.02.2010
Strona:    1 2 3 4 5 6 7 8   Następna