Drukuj
Dostępne porady
Kto odpowiada

Gwarancja jakości!

Odpowiedzi udzielają redaktorzy posiadający dorobek w zakresie publikacji fachowych i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości a także współpracująca z serwisem Kancelaria prawna TWZ.

Darmowe porady prawne on-line

Koszty (3658)

Koszty uzyskania przychodu

Podatnik posiada grunty własne kupione z zamiarem wykorzystania ich w późniejszym czasie w działalności gospodarczej. Czy naliczony podatek od nieruchomości będzie w całości stanowił koszt uzyskania przychodu?

Data: 01.06.2017

Koszty uzyskania przychodów

W roku 2016 pracowałem 11 miesięcy i jeden miesiąc byłem zarejestrowany w Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Czy przysługuje mi odliczenie kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

Data: 25.05.2017

Amortyzacja przed zaplatą za środek trwały

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, nie płacę podatku VAT. Chcę zakupić auto na firmę od osoby prywatnej (umowa kupna-sprzedaży) w czerwcu i wprowadzić je do środków trwałych, ale zaplata za auto wg. umowy odbędzie się w ratach dopiero w listopadzie...

Data: 22.05.2017

Darowany laptop a przekazanie go do majątku firmy

Prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą w zakresie oprogramowania. Jestem VAT-owcem, małym podatnikiem. W prezencie otrzymałem nowego laptopa o wartości powyżej 4000,00 zł + VAT. Niestety nie posiadam na niego faktury. Laptopa chcę przekazać do mojej działalności gospodarczej, w której służył by...

Data: 08.05.2017

Prowizje i opłaty bankowe w kosztach działalności

Moja firma została zarejestrowana 1 lipca 2015 roku. Prowadzenie księgowości zleciłem firmie specjalizującej się w tej działalności. Konto bankowe przeznaczone wyłącznie do działalności firmowej istnieje od 15 lipca 2015 roku. W tym miesiącu 2017 r. księgowa poinformowała mnie, że koszty...

Data: 11.04.2017

Remont biura a środki trwałe

Prowadzę jednoosobową działalność - biuro projektowe. W tym miesiącu zakupie lokal niemieszkalny (do remontu), który przeznaczę na biuro. Czy faktury za remont mogę odliczać w kosztach i czy vat mogę odliczyć? Cz dopiero jak będzie wpisane w środki trwale? Czy...

Data: 31.03.2017

VAT od faktury za opłatę wstępną do umowy leasingowej

Prowadzę działalność z VAT. Czy VAT z faktury za opłatę wstępną do umowy leasingu operacyjnego przyjmuję z 50% odliczeniem VAT, a pozostałe 50% wpisuję w koszty uzyskania wraz z kwotą netto?

Data: 14.02.2017

Cena za wywóz śmieci

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ustalić stawkę za wywóz śmieci na podstawie metrażu mieszkania? Proszę o podanie podstawy prawnej. Kto ustala tę cenę?

Data: 03.02.2017

Powiązanie imprezy integracyjnej z osiągnięciem dochodu

Znalazłam wiele artykułów. Wszystkie powtarzają, że żeby zaksięgować imprezę w koszty trzeba udowodnić, że impreza miała na celu integrację pracowników, a co za tym idzie wzrost produktywności zespołu i w konsekwencji zwiększony dochód przedsiębiorstwa (http://www.ksiega.pl/imprezy-pracownicze-jako-koszt-uzyskania-przychodu/). Ale ja się pytam. Jak...

Data: 03.02.2017

Koszty uzyskania przychodu

Pracuję poza miejscem zamieszkania ale korzystam z samochodu służbowego. Jaka kwota kosztu uzyskania przychodu jest właściwa w takim przypadku?

Data: 03.02.2017

Środek trwały - zakup auta do firmy

Planuję zakup nowego samochodu. Czy wygodniej zaliczyć nowy samochód do środków trwałych firmy (jednoosobowa działalność, bezVATowiec) kupując go na firmę (będę miał upust przy zakupie)? Czy prowadzić kilo metrówkę?

Data: 03.02.2017

Prawidłowe roliczenie kosztów uzyskania przychodów

W 2015 roku pracowałam w dwóch zakładach pracy. Pierwsza umowa obejmuje okres od początku roku do 10.04.2015 i druga umowa od 13.04.2015 do końca roku. Za miesiąc kwiecień oba zakłady naliczyły koszty uzyskania przychodów, a więc w moim przypadku jest...

Data: 02.02.2017

Ujęcie w KPiR inwestycji

Na akcie notarialnym mam ujętą budowę drogi. Czy ta droga powinna być osobno amortyzowana, czy dodana do wartości nieruchomości (od całości naliczona amortyzacja) czy gruntu?

Data: 16.01.2017

Grupa KŚT i stawka amortyzacyjna

Do jakiej grupy KŚT i stawki amortyzacyjnej zaliczyć: 1. Montażownica do opon o wartości 16.728,00 zł 2. Wyważarka do opon o wartości 19.565,00 zł 3. Monitoring (4 kamery + rejestrator + monitor) o wartości 4.900,00 zł?

Data: 16.01.2017

Środki trwałe

Jakie to są środki trwałe z grupy 3-8?

Data: 16.01.2017
Strona:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12   Następna